Tietosuoja

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.
Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).
Kuljetus Pohjankivi Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kuljetus Pohjankivi Oy:n tietosuojaselosteet
Kuljetus Pohjankivi Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.
Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

Kumppanirekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Verkkovierailurekisteri